Logo

Connected architectuur is een architectuur die zich zowel richt op het gebruik als op de verwerking van informatie. Een architectuur die én de organisatie van de informatievraag én de inrichting van informatieoplossingen in het datalandschap structureert.

Connected architectuur verbindt de data die in het datalandschap te vinden is, het biedt ontwerppatronen en implementaties om een informatie-ecosysteem te creëren van data-omgevingen die samenwerken.

Daarmee is connected architectuur een architectuur die in een evoluerend datalandschap mensen, processen en informatie in balans houdt.


Connected architectuur: einde aan de informatiechaos

Illustration depicting a connected data landscape
— geschreven door Marnix Dalebout & Martijn ten Napel We leven in een tijd waarin datatechnologie zich versneld ontwikkelt. Door de sterke toename van informatie en de toepassingsmogelijkheden neemt complexiteit en daarmee informatiechaos toe. Wij merken dat veel bedrijven worstelen met hun datagebruik. Niets... verder lezen

De oorsprong van connected architectuur

Together exploring an unknown future
Aan het verhaal dat we vertellen in “Connected architectuur: einde aan de informatiechaos” ligt een overtuiging ten grondslag. Die overtuiging is ontstaan door onze praktijk, in de verschillende projecten die we gedaan hebben. Onze kijk op de wereld van data De dynamiek in organisatieomgevingen en binnen organisaties... verder lezen

Wind mee organiseren voor de data organisatie

Wind mee voor de data organisatie organiseren
Data is alleen waardevol door toepassing van inzichten verkregen uit data. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de datahuishouding ligt daarmee bij degenen die de inzichten toepassen, zij weten wat ze nodig hebben. In veel organisaties worstelen BI afdelingen, BI competence centers, analytics afdelingen en IT... verder lezen

Connected architectuur raamwerk: nadruk op de dataorganisatie


Architectuur benaderingen binnen het werkveld van BI, analytics en data leggen de nadruk op het ‘wat’. De benaderingen zijn vanuit de techniek. Het zijn blauwdrukken met bijbehorende methoden die voorschrijven hoe je oplossingen dient te implementeren, wat de regels voor datamodellering en datalogistiek zijn en hoe je het... verder lezen

Verbinding tussen mensen in connected architectuur


Data gerelateerde initiatieven verlopen moeizaam. Het verkrijgen, aanpassen en onderhouden van informatie oplossingen kost meer inspanning dan je wenst. De doorlooptijd van projecten loopt op. Ik ben in de serie “de complexiteit van informatieprojecten” ingegaan op de oorzaken hiervan. Eén van de consequenties is dat de... verder lezen