Logo

In de serie ‘Agile onder architectuur’ wordt onderzocht hoe je in een organisatie afstemming houdt tussen autonoom werkende teams. Architectuur, als discipline, kan bijdragen aan het behouden van flexibiliteit om te kunnen reageren op veranderingen in de context van een organisatie.
Organisatieontwikkeling beschouwen als een evolutionair proces en de benodigde wendbaarheid borgen vraagt wat van de mentaliteit van een architect. Omgaan met verandering, op het niveau waar de verandering impact heeft, moet routine worden. Deze serie levert de aanknopingspunten om die routine in te bedden, wat resulteert in een wendbare organisatie.


Inleiding tot de serie Agile onder Architectuur (1/7)


Agile ligt onder vuur. Matthew Kern betoogt in zijn “Agile is Dead” post dat Agile als marketingterm voor de verkoop van diensten van consultants over zijn hype heen is. De post is als een lopend vuurtje rondgegaan. Matthew Kerns drukt op een aantal pijnpunten. Ik herken het beeld dat opgeroepen wordt in de “Stop being so... verder lezen

De architect als verkenner van het evolutiepad (2/7)


Wendbaarheid is voor organisaties belangrijker dan ooit. De komst van het Wereld Wijde Web (WWW) in 1993 is het begin van een technology push die de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt. De combinatie van sterk dalende kosten van rekenkracht en dataopslag en de beschikbaarheid van Internet als goedkoop... verder lezen

Agile en architectuur (3/7)


De focus van de voorgaande delen in de serie lag op de noodzaak van wendbaarheid en de rol die architectuur en architecten spelen in het vormgeven van het evolutiepad van de organisatie. Maar wat is de verhouding tussen Agile en architectuur? De bron van Agile is het Agile Manifesto. Het Agile Manifesto is een document met... verder lezen

De mentaliteit van de architect in een Agile wereld (4/7)


Agile werken vraagt van architecten een specifieke instelling om hun werk te doen. Het gaat er niet alleen om agile te doen, maar vooral om ook agile te zijn, als mentaliteit. Enerzijds ben je er om wendbaarheid te borgen door kaders te stellen, anderzijds ben je vaak voortrekker van verandering. Dat geldt voor de enterprise... verder lezen

De impact van de culturele waarden van wendbaarheid: het architectuurdenken (5/7)


“Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen” Mensen in hun kracht zetten betekent ze autonomie geven. Maar autonomie levert vaak problemen met de coördinatie op. Om te voorkomen dat iedereen autonoom een andere kant op gaat is het richten van de collectieve energie noodzakelijk. De rol van... verder lezen

Formaliseren van de governance: “Agile onder architectuur” (6/7)


Samenwerking tussen mensen is de kern van iedere agile methodiek. In de voorgaande artikelen ben ik ingegaan op wat de rol van architectuur is om de samenwerking te richten en hoe je daar als architect naar mijn mening op een succesvolle manier een bijdrage aan kan leveren. Maar samenwerking alleen is niet voldoende. Stel je... verder lezen

Conclusie van de serie agile onder architectuur (7/7)


Wendbaarheid, agility, gebaseerd op de principes van het agile manifest is een pragmatische manier om vooruit te komen in een onbekende wereld. Dave Thomas brengt het terug naar de essentie (blog, video): What to do: Find out where you are Take a small step towards your goal Adjust your understanding based on what you... verder lezen