Logo

Inleiding tot de serie Agile onder Architectuur (1/7)

Agile ligt onder vuur. Matthew Kern betoogt in zijn “Agile is Dead” post dat Agile als marketingterm voor de verkoop van diensten van consultants over zijn hype heen is. De post is als een lopend vuurtje rondgegaan.
Matthew Kerns drukt op een aantal pijnpunten. Ik herken het beeld dat opgeroepen wordt in de “Stop being so Agile” post. Agile wordt geadopteerd als nieuw organisatie paradigma, maar niet vanwege de achterliggende fundamentele gedachte over wat je met Agile wilt bereiken.

Het is onzinnig om te beweren dat alleen een methodiek voor succes of falen zorgt. Samenwerking tussen mensen is en blijft bepalend. Het gedachtengoed achter een methodiek kan helpen om je bewust te worden van belemmeringen in de samenwerking en het ontwikkelen van een gezamenlijke taal.

Agile onder architectuur - inleiding

Agility, wendbaarheid, is wat node gemist wordt binnen organisaties. Data verandert alles op dit moment en het is pompen of verzuipen voor veel organisaties in bijna iedere sector. Tegen de tijd dat een project opgeleverd wordt is de business case waarvoor het project is opgezet al niet relevant meer. Reorganisatie na reorganisatie wordt doorgevoerd, niets helpt. De wanhoop nabij worden methodes als Scrum en SAFe geadopteerd en breed uitgerold.

Waar veel mensen, vaak onbewust, de ogen voor sluiten is dat het organiseren van wendbaarheid in de organisatie vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het is eerder een cultuurverandering dan de adoptie van een aantal rituelen en procedures. Ik ben ervan overtuigd dat het fundament van Agile juist nu van toegevoegde waarde is, maar dat het voor veel organisaties lastig is om wendbaarheid te implementeren.

Waarom is het structureel wendbaar maken van een organisatie zo moeilijk?
Om het antwoord te vinden moet je begrijpen wat wendbaarheid voor een organisatie betekent. Ik denk dat wendbaarheid vraagt om vooruitzien. Niet vooruitzien in de vorm van een glazen bol, maar voortdurend bezig zijn met het verkennen van de omgeving en impulsen die op de organisatie af komen en dit verwerken in mogelijke alternatieve ontwikkelingsrichtingen. De kunst is om vervolgens de ingeslagen richting los te laten als je constateert dat je op het verkeerde pad zit en collectief een ander pad in te slaan.

Precies het loslaten is waar veel organisaties voor terugdeinzen. Met veel pijn en moeite is een besluit genomen, een project opgetuigd, een koers veranderd en dan constateren we dat iets anders noodzakelijk is. Dat is geen incidentele gebeurtenis, het is een constante onderstroom.

Je kan het ook anders bekijken. De competentie om als organisatie terug te keren op je schreden vraagt om een andere vorm van besturen van de organisatie dan nu vaak het geval is.
De governance inrichten op wendbaarheid vraagt deels om een cultuurwijziging en deels om een andere vorm van het organiseren van verantwoordelijkheid. De gekozen agile methode is maar een instrument, de echte uitdaging is het maken van een draai in de ontwikkeling en besturing van je informatievoorziening.
Data is de aanjager van verandering, de impact is een toenemende volatiliteit in de informatievoorziening en dit noodzaakt tot een verandering in de alignment van Business & IT.

Het invoeren van een agile methode, zonder fundamenteel anders over het besturen van je bedrijfsprocessen na te denken is een doekje voor het bloeden: het is meer van het hetzelfde met een nieuwe sexy functietitel op een visitekaartje. De verandering gaat vaak niet dieper dan dagelijks bij een whiteboard met vrolijk gekleurde post-it briefjes staan. De governance blijft hetzelfde en daarmee de uitkomst van het ontwikkel- of bedrijfsproces.

Deze serie gaat in op één onderdeel van wat noodzakelijk is om tot een andere manier van besturen te komen. Het architectuurproces als onderdeel van je governance, gericht op wendbaarheid en de rol van de architect hierin. Want als je het slim aanpakt word je wendbaar, juist door een passende governance tactiek.

Centraal staat de samenwerking tussen mensen. Een architectuurproces is geen doel, maar slechts één van de middelen om het proces van samenwerken te ondersteunen. Want als je de architectuur al goed geregeld hebt, hoe zorg je er dan voor dat je ook effectief wendbaar wordt in de uitvoering? Toekomstige series zullen ingaan op deze vraag.

De keuze voor het uitlichten van de rol van architectuur binnen een wendbare organisatie is geen toeval. Ik schrijf vanuit de dagelijkse praktijk. De praktijk van intelligence architecten die vanaf hun eerste werkdag doorkneed zijn met het gedachtengoed van agile werken. Deze serie reflecteert mijn persoonlijke professionele mening en is niet noodzakelijkerwijs de visie van Free Frogs.Je kan me bereiken via